Bli medlem av Bergen og Omland Friluftsråd!

Til kommuner Vestland fylkeskommune ønsker at flest mulig av kommunene i fylket skal delta i et friluftsråd. De begrunner dette med at erfaring viser at kommuner som har organisert driften av friluftsområdene i kommunen gjennom et friluftsråd får mer igjen for pengene enn om kommunen selv skal stå for drift og tilsyn. Friluftsrådene bidrar til …

Bli medlem av Bergen og Omland Friluftsråd! Les mer »