Vil du være med å rydde i pilotprosjektet Rene Vassdrag Vestland?

Pilotprosjektet Rene Vassdrag Vestland. Marin forsøpling- Plast på avveie har en negativ miljøpåvirkning for dyr, mennesker og natur. Da også langs elver, vassdrag som vi skal rydde i dette pilotprosjektet. Det er mange kilder til forsøpling, og mennesker er alltid årsak til forsøplingen, enten ved uhell eller med vitende vilje. Det kan være seg privathusholdning, …

Vil du være med å rydde i pilotprosjektet Rene Vassdrag Vestland? Les mer »