Årsrapport 2022

BOFs årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 har fyldig informasjon om Bergen og Omland Friluftsråds virksomhet i 2022. 

I tillegg til styrets årsmelding og årsmøtesaker, finner du artikler om aktuelle saker i de ulike deltakerkommunene. 

Artiklene er skrevet av Knut Langeland. 

BOF har mange dugnadsgjenger, ildsjeler og tilsynsfolk, som hjelper til med tilrettelegging og drift i friluftsområdene. Noen av dem, som Idrettslaget Gullfjell– er omtalt i årsrapporten. 

Flere av de største tilretteleggingsprosjektene, i friluftsområdene Geitvika, Skarvøy og Kyrkjevatnet – kan du lese mer om i rapporten. Åpne rapporten her.