Bergen og Omland Friluftsråd

Aktiviteter

Aktiviteter i vann

#Green Kayak

Padling

Badeplasser

Uthavner

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

GreenKayak

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.