Bergen og Omland Friluftsråd

Båtutsetting

Bruk kartet Vestkystparken for å finne steder for båtutsetting. Kartløsningen vises nedenfor.

Oversikt over båtutsettingssteder