Bergen og Omland Friluftsråd

båtvrak

Ifølge en rapport fra Statens forurensingstilsyn i 2011 er det kun én av tre utrangerte fritidsbåter som sendes til en miljøstasjon når eieren ikke lenger vil har en. Og i en eldre fritidsbåt kan det være over ti forskjellige miljøgifter.

I oktober 2017 ble det innført en panteordning for båtvrak i Norge, se Miljødirektoratet.no for mer informasjon.