Henteoppdrag av diverse båtvrak i JanuAR OG FEBRUAR

Les mer om vårt arbeid på facebook