Bli medlem av Bergen og Omland Friluftsråd!

Til kommuner

Vestland fylkeskommune ønsker at flest mulig av kommunene i fylket skal delta i et friluftsråd. De begrunner dette med at erfaring viser at kommuner som har organisert driften av friluftsområdene i kommunen gjennom et friluftsråd får mer igjen for pengene enn om kommunen selv skal stå for drift og tilsyn. Friluftsrådene bidrar til økt fokus på friluftsliv og naturforvaltning gjennom å organisere ulike aktiviteter for barn og unge, arrangere strandryddeaksjoner og være høringspart i saker som omhandler friluftsliv.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har blitt tildelt kr 165.000,- fra Vestland fylkeskommune. Pengene skal benyttes til arbeidet med å utgreie om det er kommuner som ønsker å bli nye deltakerkommuner i BOF. Friluftsrådet har allerede innledet samtaler med Gulen kommune og Voss herad med tanke på deltakelse, men ønsker i denne forbindelse også å sjekke om det er interesse i deres kommune å vurdere deltakelse. Av midlene BOF har fått tildelt, kan vi gi støtte på kr 21.000,- til hver av de kommunene som ønsker å gjøre vurderingen. Fylkeskommunen forutsetter at kommunen dekker egenandel på 30% (kr 9.000,-).

BOF inviterer derfor med dette kommunen til innledende samtaler hvor kommunens fordeler ved eventuell deltakelse blir belyst og drøftet.

Om det er interesse i deres kommune hører vi gjerne fra dere.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: