Samarbeidsavtaler

Bli medlem av Bergen og Omland Friluftsråd!

Til kommuner Vestland fylkeskommune ønsker at flest mulig av kommunene i fylket skal delta i et friluftsråd. De begrunner dette med at erfaring viser at kommuner som har organisert driften av friluftsområdene i kommunen gjennom et friluftsråd får mer igjen for pengene enn om kommunen selv skal stå for drift og tilsyn. Friluftsrådene bidrar til …

Bli medlem av Bergen og Omland Friluftsråd! Les mer »

Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF)

§ 1. OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN OG DELTAGERKOMMUNER Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, forkortet BOF, i det etterfølgende benevnt «Friluftsrådet», er et interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens kapittel 19 mellom de 12 kommunene inndelt i de fem regionene: Nord: Alver, Austrheim Sør: Austevoll, Bjørnafjorden, Tysnes Øst: Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal Vest: Askøy, Øygarden Bergen: Bergen Tilslutning fra …

Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF) Les mer »