Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftslivets Ferdselsårer

 

En plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

En plan for ferdselsårene i kommunen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og er et godt hjelpemiddel for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i kommunens plansystem.

Planen skal gi en oversikt over:

  • nå-situasjonen
  • kommunens mål for friluftslivets ferdselsårer
  • beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer.
Les mer om prosjektet her

Håkon Tufteland

Friluftslivets Ferdselsårer

håkon.tufteland@bof.no

BOF sitt ansvar

Kommunen sitt ansvar