Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftslivets Ferdselsårer

 

En plan for friluftslivets ferdselsårer skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv.

En plan for ferdselsårene i kommunen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og er et godt hjelpemiddel for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en miljømessig forsvarlig måte. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i kommunens plansystem.

Planen skal gi en oversikt over:

  • nå-situasjonen
  • kommunens mål for friluftslivets ferdselsårer
  • beskrive tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer.
Les mer om prosjektet her

Ny prosjektleder

Prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer styres av Vestland fylkeskommune.

BOF sitt ansvar

Kommunen sitt ansvar