Bergen og Omland Friluftsråd

TILRETTELEGGING AV NYE INSTALLASJONER

OG VÅRE TYPISKE BYGG

BOF forsøker i utgangspunktet å tilrettelegge/bygge nye installasjoner som er standardiserte så langt det lar seg gjøre. Våre typiske bygg er: 

Flytebrygge, gjerne universelt tilrettelagt med integrerte muligheter iht. padling 
Fortøyningsbolter (T-bolter) 
Gapahuk/grindabygg 
Handikaptoalett (utedo), redningssett (med Tryg-bøye) og friluftsområdeskilt (F-skilt) 
Diverse skilting 
Svaibøye/annen fortøyningsbøye 
Turvei (grusdekke) 
Universell tilrettelegging med tilkomst 

BOFs tilrettelegging og skjøtsel av friluftsområder tar utgangspunkt i faglige planer laget for de respektive friluftsområder, det vil si forvaltningsplaner. BOF får også mange gode innspill fra deltakerkommunene, innbyggerne/de besøkende og andre interessenter som bygdelag, grendaråd, naboer, osv.  

Installasjoner

Redningssett

Redningssett er monter på friområder ved sjø. Den skal kun benyttes i nødsituasjoner hvor det er behov for flyte-ring. Hvis noe mangler fra ryddesettet, vennligst ta kontakt med oss. 

Bord og benk

BOF designer bord og benker. Det er plassert et antall bord og benker på våre friluftsområder. Disse skal kun brukes til sitt formål. Vennligs ikke stå/hopp på bordene.

Fortøyningsbolter

Hvis du ser fortøyningsbolter ved sjøkanten kan du feste båten din her. Det er ment for kortvarig opphold av friluftsområdet. 

Gapahuk og grindaverksbygg

BOF designer og bygger gapahuk og grindeverksbygg. Du finner gapahuk på mange av våre friluftsområder.  Her er det mulighet for både soving under tak, grilling, spise mat under tak og annet. Kun ment for kort opphold. 

Toalett

Toalettene du finner på våre friluftsområder er laget av BOFs driftsavdeling. Disse er ment til å brukes som utetoalett. Dette vil si det er ikke tillatt å drive grafitti/hærverk på toalettene. Vennligst bruk toalettet slik du ønsker å finne det selv. Du kan søke i områdekartet etter områder som er tilrettelagt med toalett. 

AVFALL

Røde og blå kontainere

På enkelte av våre friluftsområder har BOF plassert røde og blå kontainere. De røde kontainerene er ment for å kaste engangsgriller, mens de blå går til restavfall fra friluftsområdet. Husholdningsavfall skal ikke kastes her, kun avfall fra friluftsområdet.

Grilloppsamler

På enkelte av våre friluftsområder finner du grilloppsamlere. Disse er kun ment for engangsgriller. Det skal ikke kastes annet her ettersom det kan forårsake brann. 

Strandryddebokser

På enkelte av våre friluftsområder finner du ryddebokser. Her kan du få litt informasjon om hva som skjer med plast som blir liggende i naturen. Ryddeboksene inneholder bossposer som er ment for straNdrydding. Her kan du ta en pose og hjelpe til å rydde stranden og naturen. Husk å plasser bossposen et sted som er lett å få tak i enten via båt eller bil. De må festes godt slik at de ikke blåser på sjøen eller annet. Gi beskjed til oss eller registrer posen din på ryddnorge.no (eller i Rydde-appen).

Uønskede hendelser på friluftsområdet, hva skal du gjøre?

Hærverk

Vennligst gi oss beskjed dersom du legger merke til hærverk på friluftsområdet. Dette kan være alt fra ødelagte installasjoner, grafitti/tagging, mye avfallsdumping, båtvrak eller annet. 
Ta kontakt med oss via frimapost@bof.no og legg ved sted og bilde av hærverket. Da er det lett for oss å spore det opp og sette i gang tiltak. 

hundeskit

Hundeskit skal plukkes opp og kastes i kontainere/bosspann. Dersom du finner mye hundeskit vil ikke driftsmedarbeidere plukke dette opp desverre. Alle hundeeiere er ansvarlig for sine egne hunder sin hundeskit. 

Meld feil til oss

Send oss gjerne en melding på feil, mangler, båtvrak og skader dere ser på våre områder. Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i dette snarest mulig.