Bergen og Omland Friluftsråd

Kystledhus

Friluftsrådene, kystlagene og andre organisasjoner tilbyr hus, hytter, naust og enkel overnatting – til utleie i kystleia i Hordaland. Mer informasjon om beliggenhet og priser finner du under hvert enkelt hus.

Test 1

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

Detaljer

Se detaljer


Sandholna 10:00 – 22:00

Sandhona ligger idyllisk til på Arboretet i Bergen. Hytten blir leid ut til dagsarrangement, men det er også fine teltmuligheter ved badepollen.

Detaljer

Pris frå: kr850 pr. døgn