Bergen og Omland Friluftsråd

Læring i friluft – med klassen til sjøen

Friluftsrådet samarbeider med ulike skoler, læreinstitusjoner og organisasjoner for å stimulere til økt bruk av uteområder i undervisningen. Friluftsrådet tilrettelegger utvalgte friluftsområder slik at det blir lettere å drive undervisning ute. I prosjektet Læring i Friluft blir det lagt vekt på stedsbasert læring som et viktig redskap.

  • Øvre Hellen friluftsområde er godt egnet for arrangement med klassen eller barnehagen.
  • I flere kommuner samarbeider vi med skoler og ulike lag og organisasjoner om aktivitet i friluftsområdene. Det kan for eksempel være friluftsskoler eller sommerleir for ungdom .  Hissøyna friluftsområde i Øygarden kommune er en slik arena som er egnet for å formidle friluftsliv opplevelser, kystkultur og kjennskap til naturen.

Frilufts Læring

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

Strandrydding

Bli med å rydd kystområdene våre for marint avfall. Ryddebokser med strandryddesekker er plassert ut i flere av våre friluftsområder.

Svømming

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

Utstyr til leie

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.