Bergen og Omland Friluftsråd

Læring i friluft – med klassen til sjøen

Friluftsrådet samarbeider med ulike skoler, læreinstitusjoner og organisasjoner for å stimulere til økt bruk av uteområder i undervisningen. Friluftsrådet tilrettelegger utvalgte friluftsområder slik at det blir lettere å drive undervisning ute. I prosjektet Læring i Friluft blir det lagt vekt på stedsbasert læring som et viktig redskap.

  • Øvre Hellen friluftsområde samarbeider vi med Samisk forening i Bergen, om et tilbud for skoler og barnehager i bruk av tradisjonell lavvo. Det er utarbeidet en egen veileder som du kan bestille hos Friluftsrådet
  • I Øygarden kommune samarbeider vi med kommunen og NJFF-Hordaland om fiske og coasteering for skolene i Fjell. Aktiviteten er lagt til Hissøyna friluftsområde

Frilufts Læring

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

Strandrydding

Bli med å rydd kystområdene våre for marint avfall. Ryddebokser med strandryddesekker er plassert ut i flere av våre friluftsområder.

Svømming

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.

Utstyr til leie

I BOF sine områder er det lagt opp til en rekke aktiviteter i vann så vell som på land. Flere områder har lett tilkomst til vann for bading, stuping og padling.