Lisle Lyngøya

Lisle Lyngøyna

Tirsdag 10.08. var Bergen og Omland Friluftsråd – BOF ute å besøkte og synfart prosjektet
“Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna”.

Ekstra nyttig for miljøet var det at også Norges klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn var tilstede og fikk ta del i kunnskapen og forskningen som utføres på Lisla Lyngøyna i Øygarden kommune. Før han dro videre for å være med å lansere den nye nasjonale plaststrategien https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/noregs-plaststrategi/id2867004/

“Lisle Lyngøyna har siden 1970-tallet vært mottaker av etter hvert store mengder marin plast.

Dette har ført til akkumulering av plast i jord og myrvannet på øyen.

NORCE har gjennom en historisk kartlegging dokumentert landskapsendringer som følge av at plast gradvis har blitt en del av jordsmonnet på øyen og at dette har bidratt til oppdemming av myrvannet.

Sammen med Universitetet i Bergen har forskere i NORCE kartlagt botanikken på øyen, observert økologiske effekter hos insekter i det plastpåvirkede vannet og hos mikroorganismer i plastpåvirket jord.”

Prosjektet har fått midler fra Handelens Miljøfond https://handelensmiljofond.no/ for å finne ut mer om hvordan denne opphopingen av plast i vann og jord påvirker økologien på øyen. Mer informasjon om prosjektet finner dere her,

I løpet av 2021 og 2022 skal det gjennomføres forskningen på øyen og i laboratoriet gjennom kunnskapsprosjektet
‘Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna’” Kilde, https://www.norceresearch.no/prosjekter/hvordan-plast-og-rydding-av-plast-pavirker-okosystemet-pa-lisle-lyngoyna

Dagen var godt representert med deltakere i fra blant annet NORCE Marte Haave Eivind Bastesen , Universitetet i Bergen
med forskere og master studenter, @Clean Shores Global Clean Shores Norway Rune Gaasø Tore G Teige, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) avd. Hordaland med Kenneth Bruvik, Pandora Film, NOSCA Clean Oceans , og ikke minst fantastiske frivillige i fra In the same boat for å nevne noen.

Foto, BOF ved Gudrun Kristin Fatland

Legg igjen en kommentar

%d