Bergen og Omland Friluftsråd

pilot - Rene vassdrag vestland

Handelens Miljøfond har gått sammen med Bergen og Omland Friluftsråd om å lyse ut ryddeoppdrag for prosjektet Rene Vassdrag. Det er i piloten fire utvalget elver og deler av vassdrag i Vestland fylke som skal ryddes gjennom dette pilotprosjektet. 

Handelens Miljøfond er prosjekteier og finansierer prosjektet. Bergen og Omland Friluftsråd, ved Gudrun Kristin Fatland administrerer prosjektet.

Lenke til utlysningsdokumenter finner en her

 

Følgende områder skal ryddes  

i piloten Rene Vassdrag Vestland

  • Storelva, Tveitelva (Omvikedalen)
  • Dalaelva, deler av Midbygdavassdraget
  • Deler av Apeltunvassdrag
  • Deler av Etnevassdraget

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Rene Vassdrag Vestland
Ta kontakt med meg

Gudrun Kristin Fatland

Senior prosjektleder

gudrun@bof.no

Mobil + 47 90 28 88 24

Prosjekteier Rene Vassdrag Vestland

Siste nytt