Bergen og Omland Friluftsråd

pilot - Rene vassdrag vestland

Handelens Miljøfond har gått sammen med Bergen og Omland Friluftsråd om å lyse ut ryddeoppdrag for prosjektet Rene Vassdrag.

Det er i piloten fire utvalget elver og deler av vassdrag i Vestland fylke som skal ryddes gjennom dette pilotprosjektet. 

Handelens Miljøfond er prosjekteier og finansierer prosjektet. Bergen og Omland Friluftsråd, ved Gudrun Kristin Fatland er prosjektleder og administrerer prosjektet.

 

Ryddeaktørene som skal rydde i løpet av sommerhalvåret i 2023 er,

Norges Miljøvernforbund, NMF, Som skal rydde deler av Apeltunvassdraget, i Bergen.

Havforskningsinstituttet, HI. Skal rydde deler av deler av Etnevassdraget i Etne.

Novumare AS. Som skal rydde Storelva, Tveitelva  i Omvikdalen i Kvinnherad. Samt Dalaelva, og deler av Midtbygdavassdraget i Åsane i Bergen kommune.

 

Følgende områder skal ryddes  

i piloten Rene Vassdrag Vestland

  • Storelva, Tveitelva  i Omvikedalen, Kvinnherad 
  • Dalaelva, deler av Midbygdavassdraget, Bergen
  • Deler av Apeltunvassdrag, Bergen 
  • Deler av Etnevassdraget, Etne

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Rene Vassdrag Vestland
Ta kontakt med meg

Gudrun Kristin Fatland

Senior prosjektleder

gudrun@bof.no

Mobil + 47 90 28 88 24

Prosjekteier Rene Vassdrag Vestland