Bergen og Omland Friluftsråd

Rydd Norge Vestland

Rydd Norge Vestland er en del av Handelens Miljøfond sitt nasjonale miljøprogram for å rydde Norge og Svalbard. Bergen og Omland Friluftsråd administrerer og har prosjektledelse for Handelens Miljøfonds Rydd Norge Vestland prosjekt.

Følgende ryddeaktører har fått tildelt ryddeområder i Vestland,  

  • Skjærgårdsservice AS: Bømlo, Fitjar
  • In The Same Boat AS: Austevoll, Øygarden, Askøy
  • NovuMare AS: Austrheim, Alver, Fedje, Fjaler, Hyllestad, Kinn, Bremanger
  • Fjordia AS: Gulen
  • Fjordane Friluftsråd: Solund, Hyllestad, Askvoll, Stad

Målet for prosjektet Rydd Norge Vestland er at 40 % av den ytre kystlinjen blir ryddet for makroplast på land minst én gang innen utgangen av 2023.

Ytterligere informasjon om Handelens Miljøfond sitt nasjonale Rydd Norge-program, finner dere på prosjektsiden til Det nasjonale Rydd Norge-programmet – HMF og prosjektsiden for Rydd Norge Vestland, Rydd Norge Vestland 

Ta kontakt med administrator og prosjektleder Gudrun Kristin Fatland på e-post gudrun@bof.no for mer informasjon.

Et område kan regnes som “ferdig ryddet” i Rydd Norge-programmet når:

  • Søppel i strandsonen (fra vannkanten) og naturlig nærliggende områder er ryddet.

  • Søppel over 2,5 cm som kan plukkes effektivt med en arbeidshanske er ryddet.

  • Områder som er ryddet skal fremstå rene, det vil si at plast og andre syntetiske materialer, metall og glass er ryddet.

  • Søppel som er delvis begravd i vegetasjon skal ryddes dersom det kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper uten 1) å fragmenteres slik at det frigjøres (mikro)plast til miljøet ved håndtering og 2) nevneverdig inngrep i vegetasjonen eller fauna.

  • Konsentrerte ansamlinger av søppel på overflaten som er inntil 2,5 cm og som effektivt kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper er ryddet.

MERKNAD  Rydd Norge-programmet skal i første omgang ta for seg makroplast.

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Rydd Norge-Vestland
Ta kontakt med meg

Gudrun Kristin Fatland

Rydd Norge Vestland

gudrun@bof.no

Mobil: 90 28 88 24

Prosjekteier rydd norge programmet

Siste nytt