Bergen og Omland Friluftsråd

Rydd Norge Vestland

Rydd Norge Vestland er en del av Handelens Miljøfond sitt nasjonale miljøprogram for å rydde Norge og Svalbard. Bergen og Omland Friluftsråd administrerer og har prosjektledelse for Handelens Miljøfonds Rydd Norge Vestland prosjekt.

Følgende ryddeaktører har fått tildelt ryddeområder i Vestland,  

  • SkjærgårdsserviceAS 4.1.1. Bømlo, Fitjar.
  • In The Same Boat AS4.1.2. Austevoll. 4.1.3. Øygarden, Askøy.
  • NovuMare4.1.4. Austrheim, Alver. 4.1.5. Fedje 4.1.9. Fjaler, Hyllestad. 4.1.10/4.1.12. Kinn 4.1.11.
  • Bremanger Fjordia AS(Gulen Dive Resort ) 4.1.6. Gulen.
  • Fjordane Friluftsråd4.1.13 Stad. 4.1.7 Solund, Hyllestad. 4.1.8 Askvoll.

Målet for prosjektet Rydd Norge Vestland er at 40% av den ytre kystlinje blir ryddet for makroplast på land over jordsmonn minst en gang innen utgangen av 2023.

Ytterligere informasjon om Handelens Miljøfond sitt nasjonale  Rydd Norge program, finner dere på prosjektsiden til Det nasjonale Rydd Norge-programmet – HMF og prosjektsiden for Rydd Norge Vestland, Rydd Norge Vestland 

Kontakt administrator og prosjektleder Gudrun Kristin Fatland på epost: gudrun@bof.no, for mer informasjon.

Et område kan regnes som “ferdig ryddet”* i Rydd Norge-programmet når:

  • Søppel i strandsonen (fra vannkanten) og naturlig nærliggende områder er ryddet.

  • Søppel over 2,5 cm som kan plukkes effektivt med en arbeidshanske er ryddet.

  • Områder som er ryddet skal fremstå rene, det vil si at plast og andre syntetiske materialer, metall og glass er ryddet.

  • Søppel som er delvis begravd i vegetasjon skal ryddes dersom det kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper uten 1) å fragmenteres slik at det frigjøres (mikro)plast til miljøet ved håndtering og 2) nevneverdig inngrep i vegetasjonen eller fauna.

  • Konsentrerte ansamlinger av søppel på overflaten som er inntil 2,5 cm og som effektivt kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper er ryddet.

*Rydd Norge-programmet skal i første omgang ta for seg makroplast.

Jeg kan hjelpe med

Alle henvendelser til prosjektet Rydd Norge-Vestland
Ta kontakt med meg

Gudrun Kristin Fatland

Rydd Norge Vestland

gudrun@bof.no

Mobil: 90 28 88 24

Prosjekteier rydd norge programmet

Siste nytt