Bergen og Omland Friluftsråd

Bergen og omland friluftsråd

Styret og representantskapet

Våre deltakerkommuner

Vi er stolte av å presentere:

Savner du din Kommune?

Klikk her

Å organisere driften av tilrettelagte friluftsområder i et interkommunalt friluftsråd er en effektiv måte å forvalte friluftsområdene på for kommunene. I tillegg har friluftsrådet kjernekompetanse innenfor en rekke fagfelt relevant for friluftslivet i din kommune.

Om din kommune vurderer deltakelse i Bergen og Omland Friluftsråd skjer tilslutning av nye deltakerkommuner etter søknad og godkjenning i representantskapet til Bergen og Omland Friluftsråd og etter godkjenning kommunestyrene i alle deltagerkommunene. Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom dere vurderer å bli med, så kan vi hjelpe dere med å vurdere fordelene med deltakelse.

E-post: firmapost@bof.no

Andre Samarbeidspartnere

Samarbeidsavtaler