Bergen og Omland Friluftsråd

SLAKKLINER

Informasjon

Om

Det er 2 slakkliner vi har tilgengelig il utleie. 

Tilgjengelighet

Påkravde felt er merka med *Reserve of 1 available accommodations.

Slakkline er tilgjengeleg for valgt periode.