Bergen og Omland Friluftsråd

Telting i friluftsområdene

 

Flere av BOFs friluftsområder er tilrettelagt for telting. Mange av de større friluftsområdene har gressletter faste griller og bålplasser. Allemannsretten regulerer mulighet for telting i utmark. Normalt kan du overnatte i inntil to døgn i utmark, hvis du setter opp telt mer enn 150 meter fra hus eller hytte. Spør grunneier hvis du ønsker å telte mer enn to døgn.

I de fleste av de bynære friluftsområdene og på badeplasser er det ikke tillatt å overnatte i telt. Som regel er det høy bruk av badende i sesongen, og områdene er derfor ikke egnet for telting. Ofte er det også kort avstand (under 150 meter) til nærmeste bebyggelse.

Områder der det er tillatt å telte, er markert med teltsymbol i webkartet. Ønsker du å telte med større grupper, eller ønsker å gjennomføre større arrangement i et friluftsområde, ta kontakt med oss.

Friluftsområder egnet for telting

 

Noen av BOFs friluftsområder er tilrettelagt for telting. Dette er områder med gressmarker, hvor noen også blir slått gjennom sesongen. Vis hensyn, og ikke bruk områdene til telting hvis det er høy trafikk i områdene og mye bruk fra badende. Spesielt ønsker vi at du tar hensyn til hygiene og smitte. Er det ikke tilgjengelig toalett i området, finn et egnet område i terrenget – grav et lite hull og dekk til med torv, mose, greiner el.

Ta hensyn til andre, rydd og ta med søppel hjem. Råd for en trygg tur finner du på turvettplakaten.

De mest populære friluftsområdene for telting er:

 

Kartportaler

 

Bruk også kartdelen under områder for å finne teltmuligheter. Er du ute med egen båt eller kajakk, åpner det seg flere muligheter. På Vestkystparken.no kan du sortere på områder og slå på teltplasser i kartdelen.