Bergen og Omland Friluftsråd

MARINT AVFALL​

Marint avfall

Bergen og Omland Friluftsråd koordinerer innsamling av marint avfall i samarbeid med avfallsselskapene, medlemskommunene, lag og organisasjoner og privatpersoner. Skjærgårstjenesten i BOF er også engasjert i dette arbeidet. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet.

Organiserte ryddeaksjoner blir nå gjennomført, som enkeltaksjoner men også organisert gjennom i strandryddeuken.

Huskeliste ved rydding:

 • Tenk på egen sikkerhet når du ferdes langs sjøen.
 • Husk smittevern.
 • Marint avfall skal samles i riktige strandryddesekker dersom du skal få levert gratis.
 • IKKE plukk mengder med strandsøppel uten å ha en plan for hvordan avfallet skal håndteres i etterkant.
 • Sjekk nettsiden til ditt renovasjonsselskap hvordan avfallet skal leveres.
 • Små mengder marint avfall (handlepose) kan leveres sammen med ordinært restavfall.
 • Hos BOF kan du få tilgang til ryddesekker fra “ryddebokser” som er satt ut i noen friluftsområder.
 • På Helleneset er det satt ut en plastboks med ryddesekker ved toalettene.
 • Registrer områder som trenger å ryddes i den nye ryddeportalen ryddenorge.no.
 • Last ned ryddeappen, verktøyet for strandryddere.

Ta kontakt med prosjektleder Sveinung Toppe i BOF på firmapost@bof.no, hvis du har spørsmål eller ønsker å hjelp til å koordinere ryddeaksjoner. Du kan også ta kontakt på tlf. 909 54 795.

Strandryddesekker med “Vi rydder strendene i Hordaland” og big bags blir utlevert fra NGIR, IHM, BIR, ØyVAR AS, eller BOF. Vennligst se renovasjonsselskapene sine opplegg på deres hjemmesider. 

Når en er ferdig å rydde kan strandryddesekkene levers kostnadsfritt inn på gjenvinningsstasjoner hos FjellVAR, BIR, IHM og NGIR, som også setter ut containere etter avtale.

Egne avfallssekker kan også hentes ut, og leveres kostnadsfritt til Ragn-Sells AS, som også har anledning til å bistå med containere og big bags. I noen av BOF sine friluftsråder er det plassert ut ryddekasser med plastsekker, som kan brukes ved innsamling av marint avfall.

"Hav av søppel" - Akvariet

Hva er marint avfall og mikroplast?

Marint avfall er boss og plastikk som har blitt tilført og blir liggende i naturen, og det er avfall som har endt opp i havet. I noen tilfeller har det marine avfallet blitt skylt opp på land. En større andel synker til bunns i havet, og legger seg ofte i større groper. En del av det marine avfallet flyter rundt i store ansamlinger som driver rundt i havet, til stor skade for det marine liv. 

 • Plast brytes ikke ned, men deles kun opp i mindre biter etterhvert som det blir utsatt for vær og vind. Det blir til slutt kun små biter og partikler, og det er dette vi kaller for mikroplast. Denne mikroplasten er så liten at den også tas opp i næringskjeden. Dette er i tillegg til den større plasten som vi også vet at dyrearter som fugl og fisk får i seg, da de tror det er mat. Noe som til slutt fører til at fugler og fisk dør.
 • Det er enda ikke gjort nok forskning rundt temaet mikroplast, men det en vet så langt er at plasten også tiltrekker seg andre miljøgifter, noe en da også får i kroppen når en inntar plast generelt. Det nytter imidlertid å rydde i skjærgårdsområder ettersom vi i tillegg til å rydde  bort de store gjenstandene også reduserer muligheten for at større plastbiter deles opp i mindre biter. På den måten reduserer vi tilførselen av mikroplast til naturen.

Les mer om mikroplast på Hold Norge rent sine sider.

HVA VIL DET SI Å ADOPTERE EN STRAND?

“Min bit av Norge er en nasjonal ordning der alle kan adoptere en strand, en elv, en øy, et vassdrag eller et annet område i sitt nærmiljø og ta vare på dette gjennom å rydde jevnlig og forebygge slitasje og forsøpling.

Min bit av Norge har tre hovedmål:

 1. Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere
 2. Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste avfall i naturen
 3. Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene.

Det finnes mange områder langs vassdrag, innsjøer og stier med behov for opprydning i tillegg til flere steder langs kysten. Hver adopsjonsgruppe skal rydde et fast område minimum tre ganger per år, opprette ryddeaksjoner og registrere avfallet de finner gjennom nettsiden eller appen Rydde.

Hold Norge Rent vil utstyre adopsjonsgruppene med en startpakke bestående av ryddeutstyr som hansker, avfallssekker og poser. Hver adopsjonsgruppe vil også få en egen side i Rydde. Hvis du ønsker å bidra til regelmessig rydding flere ganger i året, kan Min bit av Norge være noe for deg. Min bit av Norge egner seg alt fra skoleklasser, bedrifter eller foreninger, til familier og vennegjenger.

Ved å velge seg en bit av Norge forplikter man seg til å regelmessig rydde opp forsøpling langs et fast område. Man skal rydde minst tre ganger i året, og registrere det man finner i Rydde.

Les mer om grupper som har adoptert sin bit av Norge:

Adopterte strand: «Plasthvalen» ble en vekker for Sotra Rotary-klubb

Adopterte turområde: – Det holder ikke å irritere seg over forsøplingen

Systematiserte søppelryddingen gjennom Min bit av Norge

– Hold Norge Rent

Fjerning av Båtvrak

Det ligger stadig båtvrak strødd langs kysten, og disse utgjør et stort miljøproblem. Eldre plastbåter flasser mikroplast som igjen blir til nanoplast, og dette har det blitt funnet spor etter i bløtdyr.

Friluftsrådet er stadig ute og henter inn båtvrak. Har du sett et båtvrak, meld fra til oss slik at vi kanskje kan få gjort noe med det.

Undervisningsopplegg - Marin forsøpling

Hold Norge rent og Oslofjordens friluftsråd har utarbeidet undervisningsopplegg innenfor temaet marin forsøpling. Det er blant annet utarbeidet et eget lærerhefte som du kan laste ned, se nedenfor.

Flere undervisningsopplegg, blant annet elevhefter, finnes på Hold Norge rent sine sider.

Universitetet i Bergen og skolelaboratoriet i realfag har gjennom Miljølære.no utarbeidet et registreringsopplegg for å undersøke marint avfall. Her finner du veiledning og registreringsskjema om å rydde en strand. Du hjelper da en forsker med å samle inn data om marint avfall, og du kan også se hva andre har samlet inn.

           

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

   

Hvorfor er det viktig å rydde?

           

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.