Bergen og Omland Friluftsråd

Naust

Kystleden består av kyststier, ro- og padleruter, utleie av båter/kajakker, dagsturhytter og overnattingssteder. Nedenfor finner du et utvalg av naustene i våre friluftsområder som inngår i kystleden. Knappen tar deg videre til kartet Vestkystparken utviklet av friluftsrådene på Vestlandet. Eller kan du lese mer om et “enkelt friluftsliv ved kysten” og se kart på Kystled.no.

Hissøyna

Naust som inngår i kystleden, med tilgang for dem som leier et av husene på Hissøyna. Øvre del av naustet har et enkelt plankegulv som kan brukes til rasting og enkel overnatting for dem som kommer med kajakk eller robåt.

Sanden

Naust ved Sanden i Hissøyna friluftsområde. De som leier et av husene på Hissøyna kan få tilgang til å bruke naustet. Dette naustet er for eksempel egnet for kajakkpadlere, for tørking av utstyr eller oppbevaring av kajakker.

Barholmen

Stort og romslig naust som står åpent. Det lokale kystlaget har avtale om å vinterlagre båter i naustet. Mulig å bruke naustet til rasting ved dårlig vær.

Håøy

Åpent naust i kystleden – i Håøy friluftsområde. Naustet kan brukes til rasting eller opptrekk av kajakker.

Lønøy

Åpent naust i Lønøy friluftsområde som kan brukes til rasting, og er tilgjengelig ved leie av huset på Løno.

Solnes

Åpent naust som kan brukes ved dagsbesøk og rasting. Bord og benk er plassert ut i naustet. Slåene er åpne i sesongen slik at det kommer inn lys.

Skageneset

Låst naust med utstyr til utlån for de som leier hytten på Skageneset.

Kvamsvågen

Åpent naust i Kvamsvågen friluftsområde egnet for dagstur.

Solstråleøya

Naust i Solstråleøya som inngår i kystleia. Kontakt Tysnes kystlag.

Våganeset

Åpent grindanaust som inngår i kystleden. Overnattingsmulighet i øvre del.

Skorpo

Naust på kaien i Skorpo friluftsområde som står åpent i sesongen. Naustet er egnet for dagstur og rasting ved dårlig vær.

Skorpo

Åpent naust med tilgang fra sjøsiden for opptrekk av kajakk. Egnet for dagstur og eventuell bruk av hengekøyer.