Årsrapport

Årsrapport 2020

Les mer om aktuelle prosjekter og friluftssaker i BOFs deltakerkommuner. Årsrapporten inneholder aktuelt stoff og presentasjon av ulike samarbeidsparter i Bergensregionen. Les Årsrapporten her This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Årsrapport 2021

I årsrapporten kan du blant annet lese mer om: En skoledag utenom det vanlige, forvandlingen i Uttoskavågen, et enklere liv på Horgo, friluftsperlen ved Hardangerfjorden, friluftslivets ferdselsårer, Kystledhuset i Vinnesholmen og arbeidet med marin forsøpling. Link til årsrapporten