Årsrapport

BOFs årsrapport for 2022

Årsmelding BOF 2022

Årsrapport 2022 BOFs årsrapport for 2022 Åpne årsrapporten i pdf format Årsrapporten for 2022 har fyldig informasjon om Bergen og Omland Friluftsråds virksomhet i 2022.  I tillegg til styrets årsmelding og årsmøtesaker, finner du artikler om aktuelle saker i de ulike deltakerkommunene.  Artiklene er skrevet av Knut Langeland.  BOF har mange dugnadsgjenger, ildsjeler og tilsynsfolk, …

Årsmelding BOF 2022 Les mer »

Årsrapport BOF 2020

Årsrapport 2020

Les mer om aktuelle prosjekter og friluftssaker i BOFs deltakerkommuner. Årsrapporten inneholder aktuelt stoff og presentasjon av ulike samarbeidsparter i Bergensregionen. Les Årsrapporten her This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Årsrapport BOF 2021

Årsrapport 2021

I årsrapporten kan du blant annet lese mer om: En skoledag utenom det vanlige, forvandlingen i Uttoskavågen, et enklere liv på Horgo, friluftsperlen ved Hardangerfjorden, friluftslivets ferdselsårer, Kystledhuset i Vinnesholmen og arbeidet med marin forsøpling. Link til årsrapporten