Bergen og Omland Friluftsråd

  • Friluftsrådets oppgave er å etablere nye friluftsområder, tilrettelegge og holde dem ved like slik at alle kan bruke dem.
  • BOF skal også arbeide for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelsen av friluftsliv.
  • Arbeid for å samle inn eierløst marint avfall i samarbeid med ulike aktører, er også en viktig oppgave for BOF.
  • Rådet samarbeider med deltagerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner.
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan med 12 deltagerkommuner i Bergensregionen: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Alver, Samnanger, Tysnes, Øygarden, Vaksdal, Kvam og Osterøy.
  • Fra 1937 til i dag
  • 253 Friluftsområder
  • Vi har badeplasser, turområder, uthavner, utleiehytter, skiløyper og kysttier
  • Se våre utleiehytter her

Aktuelle saker

I Vann

På land

Vinter

Tips

Mange av friluftsområdene er godt egnet for ulike typer aktivitet. Nesten hundre stupebrett er spredd rundt på badeplassene, noe som genererer mye uorganisert aktivitet blant barn og unge. De fleste friluftsområdene har større eller mindre gressmarker, badefjærer og svaberg som er godt egnet til ulike aktiviteter utendørs.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Hordaland og Rogaland. Samarbeidet omfatter skjøtsel og drift av friluftsområder i Vestkystparken, langs kysten fra Austrheim i nord til Egersund i sør.

Send oss gjerne en melding på feil, mangler, båtvrak og skader dere ser på våre områder. Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i dette snarest mulig.

Båtvrak
Marint avfall
Avfall på friluftsområdene til BOF
Båtvrak
Hærverk
Båtvrak
Hærverk
Previous
Next

Marint avfall

BOF jobber i kampen om å redusere og fjerne marint avfall. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og legger til rette hvordan du og din organisasjon kan være med.

Handels Miljøfond

Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.
Klikk her

Sjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Hordaland og Rogaland.
Klikk her

Vestkystparken

Vestkystparken handler om drift og tilrettelegging av friluftsområder ved sjøen i Rogaland og Vestland.
Click Here

Deg

BOF er også med å organisere frivillige i kampen mot marint avfall

Ønsker du å bli frivillig?

Vær med i kampen for et plastfritt hav!
Klikk her

Rydde

Rydde er et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.
Klikk her

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.
Klikk her

Lei en av BOF sine hus, naust, hytter og masse mer til din neste tur eller event ut i det fri.

Helleneset - Friluftsområde og kontor til BOF