Bergen og Omland Friluftsråd

Friluftsrådets oppgave er å etablere nye friluftsområder, tilrettelegge og holde dem ved like slik at alle kan bruke dem

BOF arbeider for større forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelsen av friluftsliv.

Arbeid for å samle inn eierløst marint avfall i samarbeid med ulike aktører, er også en viktig oppgave for BOF

Rådet samarbeider med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) er et interkommunalt samarbeidsorgan med 12 deltakerkommuner i Bergensregionen:
Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Tysnes, Vaksdal og Øygarden.

Fra 1937 til i dag

253 Friluftsområder

Vi har badeplasser, turområder, uthavner, utleiehus, skiløyper og kysttier

Se våre utleiehus her

Aktiviteter

I vann

På land

Vinter

Tips

Mange av friluftsområdene er godt egnet for ulike typer aktivitet. Rundt 60 stupebrett er spredd rundt på badeplassene, noe som genererer mye uorganisert aktivitet blant barn og unge. De fleste friluftsområdene har større eller mindre badefjærer, gressmarker/flerbruksflater og naturlige svaberg, som er godt egnet til ulike aktiviteter utendørs.

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Vestland og Rogaland. Samarbeidet omfatter skjøtsel og drift av friluftsområder i Vestkystparken, langs kysten fra Åna-Sira i sør til Stadlandet i nord. 

Send oss gjerne en melding på feil, mangler, båtvrak og skader dere ser på våre områder.

Vi vil gjøre vårt beste for å rette opp i dette snarest mulig.

Båtvrak
Avfall på friluftsområdene til BOF
Båtvrak
Hærverk
Båtvrak
Hærverk
Previous slide
Next slide

Marin FORSØPLING

BOF jobber i kampen om å redusere og fjerne eierløs, marin forsøpling. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner og legger til rette hvordan du og din organisasjon kan være med.

Handelens Miljøfond

Norges største private miljøfond, som støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.
Klikk her

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Vestland og Rogaland.
Klikk her

Vestkystparken

Vestkystparken handler om drift og tilrettelegging av mer enn 300 friluftsområder ved kysten i Vestland og Rogaland fylke, fra Åna-Sira i sør til Stadlandet i nord.
Klikk her

Deg

BOF er også med å organisere frivillige i kampen mot marin forsøpling.

Ønsker du å bli frivillig?

Vær med i kampen for et plastfritt hav!
Klikk her

Rydde

Rydde er et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent.
Klikk her

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.
Klikk her

Lei et av BOF sine hus, naust, hytter og masse mer til din neste tur eller event ut i det fri.

Helleneset Friluftsområde og kontor til BOF