Bergen og Omland Friluftsråd

Hva er skjærgårdstjenesten?

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene i Vestland og Rogaland. Samarbeidet omfatter skjøtsel og drift av friluftsområder i Vestkystparken, langs kysten fra Austrheim i nord til Egersund i sør.

Skjærgårdstjenesten utfører renovasjon, tilsyn, drift og tilrettelegging i bade og friluftsområdene i hele dette området. Bergen og Omland Friluftsråd har tre båter som er i drift i Skjærgårdstjenesten i Bergensregionen.

Mer informasjon om båtutfartsområdene på Vestlandet finner du på Vestkystparken.no.
Her finner du oversikt over uthavner, kaier, flytebrygger, fortøyningsbøyer, teltplasser, rasteplasser og utleiehytter.

Hjelp skjærgårdstjenesten

I driften av badeplassene
 • I sommersesongen har driftsavdelingen i Bergen og Omland Friluftsråd ansvaret for å samle boss, vaske toaletter og holde orden på de fleste badeplassene i Bergensregionen. Bruker du sunn fornuft og tenker på de som kommer etter deg letter du også arbeidet til skjærgårdstjenesten.
 • Rydd etter deg og kast bosset i bosskontainerne. I de litt mindre friluftsområdene har vi ikke satt ut bosscontainere, da må du ta med deg bosset og kaste det selv hjemme.
 • Er du opptatt av kildesortering er det uansett lurt å ta med bosset hjem. BOF har ikke ressurser til å gjennomføre kildesortering i områdene. Er bosscontainerne fulle, er det spesiellt viktig å ta med bosset hjem.
 • Pass på at engangsgrillen er godt slukket før du kaster den, i de mest brukte friluftsområdene har vi satt ut nettingbur til plassering av varme engangsgriller. Det er viktig at du ikke kaster grillene i bosscontainerne.
 • Husk også å parkere slik at du ikke sperrer tilgang til bom og bosscontainere, slik at vi kommer til for å kunne tømme. Alle som bidrar hjelper til slik at driftsavdelingen får mer tid til å gjøre friluftsområdene attraktive for brukerne.

Respekter badebøyene!

 • Før badesesongen starter setter skjærgårdstjenesten ut badebøyer på de mest brukte badeplassene i Bergensområdet. Badebøyene er satt ut for å markere badeområdet og hvor det kan være badende.
 • Dette er gjort for ivareta sikkerheten til de badende. Det kan være vanskelig å se et lite hode i sjøen, vi ser ofte at båter går for nærmt badeplassen, ofte i stor fart, noen også på innsiden av badebøyene!
 • Vis hensyn, det er ikke tillatt å gå på insiden av badebøyene med båt (gjelder også seilbåt og seilbrett). Eneste unntak er hvis du skal til og fra en brygge og da skal farten være lav! Det er heller ikke tillatt å fortøye i badebøyene. Politiet gir bøter til dem som bryter loven og forskriften om fritids og småbåter.
 • Generelt pålegger de nasjonale forskriftene båter å vise særlig aktsomhet og heller ikke ha større hastighet enn 5 knop innen 50 meter fra badende.
 • Det er forbudt å ferdes med maskindrevne fartøy eller seilfartøy (inkludert seilbrett) innfor merkebøyer ved offentlige badeplasser. Det er heller ikke tillatt å ankre opp innenfor merkebøyene, eller å fortøye i de. Les mer på Sjøfartsdirektoratet sine sider. 

Bruk de faste grillene!

 • I 2007 begynte Skjærgårdstjenesten arbeidet med å produsere og plassere ut større permanente griller i de mest brukte friluftsområdene rundt Bergen. Dette er en ekstra service til publikum. Du trenger kun å ha med eget grillkull og tennveske, så er det bare å benytte grillene.
 • Det er for eksempel plassert ut griller på Skorpo og Ervikane i Os, Helleneset, Grønevika, Toppesanden, Kvarven, Tennebekktjørna, Krohnegården og Hordvikavn i Bergen, Kollevåg på Askøy, Hagafjøro i Fusa og Solstråleøya på Tysnes. Bruk de faste grillene, da hjelper du også skjærgårdstjenesten ved å begrense bruken av engangsgillen.
 • Håntering av engangsgriller utgjør mye arbeid for skjærgårstjenesten i sommersesongen, og engangsgrillen utgjør også en stor andel av det bosset som blir levert til avfallstasjonene, noe som innebærer store avgifter for Friluftsrådet. Så bruker du de permanente grillene eller tar med din egen flergangsgrill, kan vi heller bruke spart tid og penger på å gjøre friluftsområdene enda mer attraktive for brukerne.

Skjærgårdstjenestens arbeidsbåter

Vestland
 • Bergen og Omland Friluftsråds arbeidsbåter er et viktige redskap for skjærgårdstjensten i Bergensområdet. Båtene er bygget for å kunne utføre oppdrag i friluftsområdene som ligger til sjø.
 • Eksempler på arbeid er utsetting av stupebrett og badebøyer, utlegging av skjellsand, transport av slåtteutstyr, gravemaskin, traktor og annet utstyr for drift og tilrettelegging i friluftsområdene.
 • Frifant ble bygget av Folla Maritime AS i Trøndelag og var klar til sommersesongen 2006. Noen tekniske data, lengde 14,95 m, bredde 6,40 m og fart 25 knop. Båten er en katamaran og har todelt hydraulisk lastelem i baugen.
 • Boffen ble ferdig i 2015 og skal supplere Frifant der det ikke er behov for transport av større utstyr.
 • BOF har også flere mindre båter til lettere oppdrag i sommersesongen.