Bergen og Omland Friluftsråd

Vestkystparken

Vestkystparken er en samling av alle friluftslivsområder på Vestlandet. Fra Åna-Sira i sør til Stadlandet i nord tilbys mer enn 300 friluftslivsområder, uthavner, fortøyningsplasser, teltplasser og badeplasser. Vestkystparken er nå primærkartet til BOF.