Bergen og Omland Friluftsråd

Vestkystparken samler alle friluftslivsområdene på Vestlandet på ett kart. Fra Åna-Sira i sør til Stadlandet i nord er det mer enn 300 friluftslivsområder, uthavner, fortøyningsplasser, teltplasser og badeplasser. Vestkystparken er nå primærkartet til BOF.

VKP er et regionalt partnerskap for strategisk, praktisk og økonomisk samarbeid om viktige friluftsområder langs kysten i Rogaland og Vestland. Vestkystparken har som oppgave å samarbeide om en effektiv og bærekraftig forvaltning av viktige friluftsområder.

 

Kartet er enkelt å bruke, bare klikk deg inn og filtrer etter ønsket aktivitet eller turmål.