Julie Kavli

Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF)

§ 1. OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN OG DELTAGERKOMMUNER Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap, forkortet BOF, i det etterfølgende benevnt «Friluftsrådet», er et interkommunalt samarbeidsorgan etter kommunelovens kapittel 19 mellom de 12 …

Samarbeidsavtale for Bergen og Omland Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap (BOF) Les mer »